W TEJ SEKUNDZIE JESTEŚMY JEDNYM Z NIESKOŃCZONOŚCIĄ
Wszystkie newsy
ENGLISH
1
11. 10. 2017. Wydział
Operatorski

Szkoła Filmowa w Łodzi będzie w Pekinie! Weźmiemy udział w 2. Festiwalu Polskie Kręgi Sztuki. Wyjazd dofinansowany jest w ramach konkursu Urzędu Miasta Łodzi.

Szkoła Filmowa w Łodzi została zaproszona do udziału w 2 Festiwalu Polskie Kręgi Sztuki. W Pekinie pokażemy wystawę studentów i absolwentów fotografii - „W TEJ SEKUNDZIE JESTEŚMY JEDNYM Z NIESKOŃCZONOŚCIĄ”. W ramach wystawy prezentacja aż 130 fotografii! W Pekinie reprezentować nas będzie pięciu studentów fotografii oraz wykładowcy prof. dr hab. Jacek Koprowicz, Pełnomocnik Dziekana Wydziału Operatorskiego ds. Produkcji, kurator wystawy oraz prof. dr hab. Janusz Tylman, Kierownik Katedry Fotografii.

Organizatorami wyjazdu są: Szkoła Filmowa w Łodzi i Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół PWSFTviT w Łodzi zajmujące się promocją twórczości absolwentów i studentów Szkoły, które na cel wyjazdu otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu "Łódź akademicka" realizowanego ze środków Urzędu Miasta Łodzi. Operatorem konkursu jest Centrum OPUS. Wysokość dofinansowania: 39 225 zł. Projekt dofinansowano z budżetu Miasta Łodzi.