O finansowaniu nauki i szkolnictwa wyższego
Wszystkie newsy
ENGLISH
1
19. 05. 2017.
Pozostałe

25-26 maja w EC1 odbędzie się konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki. Konferencję wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje łódzkie środowisko akademickie.

„Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego” będzie tematem konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki, która odbędzie się w Łodzi w dniach 25-26 maja 2017 r. Konferencję wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje łódzkie środowisko akademickie. Udział w tym prestiżowym wydarzeniu, ważnym dla przyszłości edukacji wyższej i nauki zapowiedziało ponad 600 osób.

W spotkaniu z dziennikarzami zapowiadającym konferencję wziął udział Zbigniew Rau, Wojewoda Łódzki, Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi oraz rektorzy łódzkich uczelni wyższych: prof. Sławomir Wiak, rektor PŁ i przewodniczący Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych; prof. Antoni Różalski, rektor UŁ; prof. Radzisław Kordek, rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; prof. Mariusz Grzegorzek, rektor Szkoły Filmowej w Łodzi, prof. Cezary Sanecki, rektor Akademii Muzycznej w Łodzi.

Obrady 25 i 26 maja toczyć się będą w EC1 Łódź – Miasto Kultury, jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów architektonicznych w centrum miasta.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy szerokim udziale przedstawicieli środowiska akademickiego przygotowuje całkowicie nowy ład w nauce i szkolnictwie wyższym. Celem planowanych zmian jest to, aby osiągnięcia polskich badaczy znalazły się w światowej czołówce, a polskie uczelnie zapewniały kształcenie na najwyższym poziomie i zostały docenione w światowych rankingach. Finansowanie uczelni ze środków publicznych, wokół którego koncentrować się będzie łódzka konferencja, stanowi jedno z ważniejszych wyzwań i jeden z najistotniejszych elementów powstającego nowego modelu nauki i edukacji wyższej.

Łódzka konferencja jest przedostatnią z cyklu poprzedzającego Narodowy Kongres Nauki zaplanowany w Krakowie 19 i 20 września 2017 roku. Dyskusje prowadzone w czasie tych spotkań są ważnym elementem procesu powstawania nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

W czasie dwudniowej konferencji odbędzie się szeroka debata w gronie ekspertów z polskich i zagranicznych uczelni oraz MNiSW. Konferencję rozpocznie wystąpienie programowe wicepremiera Jarosława Gowina, ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wśród kluczowych tematów konferencji są m.in. modele finansowania i ich powiązanie ze strategią rozwoju w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego oraz finansowe stymulowanie i wspieranie doskonałości naukowej i dydaktycznej. Poruszone zostaną też zagadnienia dotyczące finansowania działalności studenckiej oraz systemu pomocy materialnej dla studentów, a także kwestie finansowania grantowego oraz nakładów na infrastrukturę badawczą. Omówione zostaną doświadczenia międzynarodowe dotyczące finansowania szkolnictwa wyższego ze środków publicznych.

Program konferencji dostępny jest na http://www.nauka.gov.pl/konferencja-nkn-finansowanie-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego/

Transmisja on-line konferencji dostępna będzie na stronie www.nkn.gov.pl oraz na profilu FB Szkoły.

fot. Filip Szkopiński