SYMPOZJUM. O TWÓRCZOŚCI
Wszystkie newsy
ENGLISH
1
23. 02. 2017.
Pozostałe

"Twórczość jako praktyka badawcza" - na sympozjum zapraszają wspólnie - Interdyscyplinarne Centrum Badawcze naszej Szkoły, Wydział Operatorski i Wydział Reżyserii. Już w sobotę 25 lutego!

Sympozjum odbędzie się w Kinie Szkoły, potrwa przez weekend (25-26 lutego).

- Zależy nam na tym, by nasze spotkanie stało się początkiem procesu otwierania się Szkoły Filmowej na współczesne eksperymentalne formy wizualne i podjęcia aktywnej pracy z nimi - mowią organizatorzy sympozjum.


"Pytanie o wizualny alfabetyzm: co właściwie sprawia, że wizualność, gdy ma posłużyć jako narzędzie rozumienia otaczającego nas świata, staje się taka tożsama, taka przezroczysta?"

Forma wizualna nie jest drogą na skróty. Jej zadaniem nie jest dostarczanie w sposób bardziej skuteczny, bezpośredni czy strawny palących, zaangażowanych lub ogólniej, poważnych treści, przy czym „treść” to jeden ze sposobów odnoszenia się do dyskursu. Ostatecznie jesteśmy istotami zmysłowymi, a dopiero w drugiej kolejności dyskursywnymi.

- Organizując to sympozjum chcielibyśmy doprowadzić do spotkania artystów (i, lub w roli, wykładowców, kuratorów i naukowców), zainteresowanych estetycznym - to znaczy zmysłowym - wymiarem tego, co poznawcze, polityczne, etyczne - piszą organizatorzy - W związku z tym zasadą łączącą uczestników tego spotkania nie będzie medium lub metoda, lecz skupienie na wizualnych formach refleksji nad światem.

W zamyśle organizatorów podczas sympozjum spotkają się autorzy filmów pracujący na materiałach gotowych, wykorzystujący animację, wspierający się fikcją, a także angażujący zmysły i pragnienia odbiorców; autorzy wielomedialnych utworów cyfrowych proponujących interaktywne doświadczenia; czy wreszcie artyści sięgający po takie formaty, jak wystawa, jako wehikuł wizualnych forum myśli.

PEŁEN PROGRAM SYMPOZJUM: https://www.filmschool.lodz.pl/fileups/icf/20170224110543-practice-programpl.pdf