POLSKI

UBEZPIECZENIE NNW dla studentów

18 .10 .2017
Uprzejmie informuję, iż istnieje możliwość przystąpienia studentów do dobrowolnego ubezpieczenia NNW. Opłata za rok ochrony ubezpieczeniowej (01.10.2018-30.09.2019) wynosi 52,40 zł lub 66,50 zł ( wariant rozszerzony o ochronę osób uprawiających sport wyczynowy).

Szczegóły związane z zakresem ochrony, sumą ubezpieczenia oraz ogólne warunki ubezpieczenia znajdują się w :

STREFA STUDENTA - DOKUMENTY DO POBRANIA

Składkę będzie można uregulować w Kasie oraz przelewem na rachunek bankowy ( do dnia 14 grudnia br.)

PWSFTViT im.L.Schillera w Łodzi ul.Targowa 61/63 90-323 Łódź
nr konta 21 1240 1545 1111 0000 1166 6233
tytułem : ubezpieczenie NNW studentów - imię i nazwisko, Pesel, Wydział