POLSKI

Zajęcia dr Bronki Nowickiej

09 .10 .2017
Zapraszamy na nowe międzywydziałowe zajęcia prowadzone przez absolwentkę Wydziału Reżyserii dr Bronkę Nowicką. Prosimy o zapoznanie się z programami zajęć.

MIĘDZYWYDZIAŁOWA PRACOWNIA OBRAZU I SŁOWA

INTRO-WERSJE