POLSKI

Zajęcia dr Bronki Nowickiej

11 .09 .2018
Zapraszamy na nowe międzywydziałowe zajęcia prowadzone przez absolwentkę Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej dr Bronkę Nowicką. Prosimy o zapoznanie się z programami zajęć.

MIĘDZYWYDZIAŁOWA PRACOWNIA OBRAZU I SŁOWA

środy
godz. 16.30-19.30
październik: 3, 17
listopad: 7, 21
grudzień: 5, 19
styczeń: 9, 23
sala 2.33 CNM

INTRO-WERSJE

IMAGINATORIUM LITERACKIE