POLSKI

Szkolenie BHP- obowiązkowe

29 .09 .2017
ZAWIADOMIENIE Uprzejmie informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. nr 128, poz.897) zorganizowane zostanie szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów I-go roku wszystkich kierunków studiów stacjonarnych, w tym cudzoziemców, obowiązkowo.
1. Szkolenie studentów I-go roku wszystkich kierunków studiów odbędzie się dnia 9 października 2017 r. w godzinach 8:30 – 17:30 w Hali Telewizyjnej w budynku „Z”
2. Szkolenie zakończone zostanie ustnym egzaminem sprawdzającym.
3. Brak uczestnictwa w w/w szkoleniu będzie równoznaczne z niedopuszczeniem studenta do dalszych zajęć dydaktycznych i produkcyjnych w Uczelni.
4. Szczegółowy plan zajęć wg. załącznika nr 1. 5. Wszelkie pytania związane z organizacją w/w szkolenia bhp można kierować do Specjalisty ds. BHP i Ppoż. – Anny Popowicz.
PLAN ZAJĘĆ SZKOLENIA BHP 09 PAŹDZIERNIKA 2017 r. GODZ.
 8:30 – 17:30 Hala Telewizyjna (budynek Z)
8:30 – 10.00 – P. Jacek Krajewski (Techniczne bezpieczeństwo pracy)
10.05 – 10:50 – P. Elżbieta Małecka (Prawo pracy)
10:55 – 12:25 – P. Krzysztof Przybysz (Ochrona przeciwpożarowa) 12:30 – 14:00 – P. Arnold Wiśniewski (Pierwsza pomoc przedlekarska) 14:10 – 16:20 – P. Wojciech Konkol (Bezpieczeństwo pracy przy produkcji filmowej)
16:30 – 17:30 - Egzaminy