POLSKI

Wybór zajęć z WF-u

29 .09 .2017
W roku akademickim 2017/2018 studenci mają możliwość wyboru zajęć z zakresu wychowania fizycznego. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w poszczególnych grupach (max.20) studenci zobowiązani są do zapisania się na wybrane zajęcia w dniach 2.X.-6.X. 2017 r.

Zapisów dokonać można w studium WF (p.104,bud H) w powyższych terminach w godz. 10,00-11,30.

Studenci, którzy nie dokonają wyboru w określonym terminie będą przydzieleni do grup wyznaczonych przez Kierownika Studium.

UWAGA!!!

Zwolnienia z zajęć z WF-u na semestr lub rok akademicki są udzielane studentom na podstawie zaświadczenia lekarskiego na druku sygnowanym przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Zwolnienie takie musi być dostarczone kierownikowi Studium w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia semestru. Szczegółowe informacje zawarte są w Zarządzeniu Rektora nr 5/2013.

Regulamin Studium Wychowania Fizycznego oraz regulamin zaliczenia zajęć WF dostępny w Studium WF.