POLSKI

stypendia Federacji Rosyjskiej

28 .12 .2016
Co roku Rząd Federacji Rosyjskiej wyznacza określoną liczbę miejsc finansowanych z budżetu federalnego na edukację obcokrajowców w uczelniach wyższych Rosji (w 2016 roku wyznaczono łącznie 15 000 stypendiów dla praktycznie wszystkich krajów świata). W bieżącym roku dla Polski przeznaczono do 100 stypendiów na programy różnego stopnia – począwszy od podnoszenia kwalifikacji, skończywszy na pełnym cyklu edukacyjnym. Kandydat może zgłosić do 6 rosyjskich uniwersytetów, w których chciałby się uczyć (z dostępnych w ramach kwoty). Stypendium państwowe obejmuje bezpłatną naukę przez cały okres nauki na wybranym kierunku i comiesięczne stypendium (przez cały okres nauki, niezależnie od wyników kandydata), które zazwyczaj wystarcza na opłacenie pobytu w akademiku danej uczelni. Więcej informacji o rosyjskich uniwersytetach i specyfice programów nauczania, a także zasady i tryb rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej studyinrussia.ru Rejestracja kandydatów i składanie dokumentów odbywają się przez stronę http://russia.study Wszelkie dodatkowe informacje i konsultacje można uzyskać w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury w Warszawie (osoba odpowiedzialna: Dr. Andriej Potiomkin, zastępca dyrektora, tel. +48 600-233-023, e-mail ronik.edu@gmail.com) W razie konieczności przedstawiciel naszego Ośrodka może przeprowadzić spotkanie informacyjne z zainteresowanymi kandydatami, zarówno u nas, jak i na Państwa uczelni. Prosimy o udostępnienie informacji o stypendiach wszystkim zainteresowanym. Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury składa serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.