POLSKI

TERMINY EGZAMINÓW W ROKU AK. 2016/17

19 .12 .2016
I. E G Z A M I N  W S T Ę P N Y  w roku akad. 2017/18 : KONSULTACJE 18 marca i 22 kwietnia 2017 r. w g. 10.00 – 16.00 Specjalność : FILM ANIMOWANY i EFEKTY SPECJALNE I Eliminacja 10 – 12 czerwca 2017 r. Egz. Konkursowy 13 – 14 czerwca 2017 r. Specjalnośc : SZTUKA OPERATORSKA I Eliminacja 19 – 21 czerwca 2017 r. II Eliminacja 22 – 24 czerwca 2017 r. Egz. Konkursowy - 25 – 27 czerwca 2017 r. Specjalnośc : FOTOGRAFIA I eliminacja 19 – 21 czerwca 2017 r. II eliminqcja 28 – 30 czerwca 2017 r. II. E G Z A M I N Y  PROMOCYJNE w roku akademickim 2016/17 : Specjalnośc : SZTUKA OPERATORSKA 1. „Film Dokumentalny“ – dnia 28 czerwca 2017 r. 2. „Fotografia“ – dnia 28 czerwca 2017 r. 3. „Relizacja telewizyjna“ – dnia 29 czerwca 2017 r. 4. „Sztuka operatorska“ w dniach : 25 września 2017 r. - po I roku 26 wrzesnia 2017 r. - po II roku 27 września 2017 r. - po III roku 28 września 2017 r. - po IV roku 29 września 2017 r. - po V roku - egzaminy dyplomowe Specjalność : FILM ANIMOWANY i EFEKTY SPECJALNE 1. „Realizacja filmu animowanego“ oraz „Plastyka filmowa“ 20 września 2017 r. - po I i II roku 21 września 2017 r. - po III i IV roku 22 września 2017 r. - po V roku - egzaminy dyplomowe III. EGZAMIN DLA OBCOKRAJOWCÓW : 11 września 2017 r. - wykonanie zadań fotograficznych w godz. 10.00 – 13.00 oraz ćwiczeń telewizyjnych w godz. 14.00 – 18.00 (atelier i teren szkoły) 12 września 2017 r. – w godz. 10.00 – 11.00 projekcja filmów do analizy (s.A) od godz. 11.30 egzamin ustny (sala 123, bud. Z). IV. EGZAMIN WSTĘPNY na STUDIA DOKTORANCKIE 18 września 2017 r. od godz. 10.00 (sala Senatu oraz B.Nowych Mediów)