POLSKI

Stypendium Rektora

14 .11 .2017
Pozostały jeszcze tylko 3 dni na złożenie wniosku o stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Termin mija 20. paŸździernika. Wnioski są przyjmowane w pokoju A112 (budynek Rektoratu) lub drogą pocztową na adres Szkoły z dopiskiem "stypendia". Wysokoœść stypendiów waha się od 300 do 500 zł.