POLSKI

Wybór zajęć z WF-u

03 .10 .2016
W roku akademickim 2015/2016 studenci mają możliwość wyboru zajęć z zakresu wychowania fizycznego. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w poszczególnych grupach (max.20) studenci zobowiązani są do zapisania się na wybrane zajęcia w dniach 4.X.-7.X. 2016 r. Zapisów dokonać można w studium WF (p.104,bud H) w poniższych terminach: wtorek (4 października) - 9,30-11,00 środa (5 października) - 10,00-12,00 czwartek (6 października) - 11,30-13,00 piątek (7 października) - 10,00-11,30. Studenci, którzy nie dokonają wyboru w określonym terminie będą przydzieleni do grup wyznaczonych przez Kierownika Studium. Regulamin Studium Wychowania Fizycznego oraz regulamin zaliczenia zajęć WF dostępny w Studium WF.