POLSKI

Wybór zajęć z WF-u

23 .09 .2015
W roku akademickim 2015/2016 studenci mają możliwość wyboru zajęć z zakresu wychowania fizycznego. Z uwagi na ograniczona ilość miejsc w poszczególnych grupach (max.20) studenci zobowiązani są do zapisania się na wybrane zajęcia w dniach 1X-9X 2015 w studium WF (p.104,bud H). Studenci, którzy nie dokonają wyboru w określonym terminie będą przydzieleni do grup wyznaczonych przez Kierownika Studium.

Zajęcia do wyboru:
-fitness (dla kobiet)
-joga
-ćwiczenia ogólnorozwojowe (zajęcia na siłowni oraz Sali gimnastycznej)
-gry zespołowe (dla mężczyzn)
-pływanie
-wf ogólny (zajęcia obejmują: lekkoatletykę, gry zespołowe, gimnastykę, itp.)

Dla Wydziału Aktorskiego przewidziane są zajęcia z akrobatyki.

Istnieje możliwość utworzenia grupy Gier zespołowych dla kobiet (warunek: min. 15 osób chętnych) .

Regulamin Studium Wychowania Fizycznego oraz regulamin zaleczenia WF dostępny w Studium WF.