POLSKI

Ankieta - dotyczy tylko studentów I roku

13 .11 .2014
Witam,
jestem doktorantem w Katedrze Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W ramach pracy doktorskiej przeprowadzam ankietę w uczelniach na terenie województwa łódzkiego, dotyczące promocji uczelni w Internecie. Badaniem obejmę wszystkich studentów pierwszego roku. Dlatego zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w ankiecie. Jej wypełnienie zajmie zaledwie 2-3 minuty.

http://www.ankietka.pl/ankieta/154400/badanie-ankietowe-studentow.html