POLSKI

stypendia Artist-in-Residence 2015

27 .06 .2014
Austriackie Forum Kultury w Warszawie przekazuje zaproszenie do ubiegania się o stypendia Artist-in-Residence 2015 organizowanego przez Urząd Kanclerza Austrii i organizację KulturKontakt Austria. Stypendia skierowane są do twórczyń i twórców następujących dziedzin:  sztuki piękne  fotografia artystyczna  sztuka wideo i mediów  design  kompozycja muzyczna  literatura  literatura dla dzieci i młodzieży  tłumaczenia literackie  animacja kultury  sztuka kuratorska Najważniejsze warunki ubiegania się o stypendium Artist-in-Residence 2015: Od osób ubiegających się o stypendium wymagana jest podstawowa znajomość języka niemieckiego lub angielskiego. O stypendium ubiegać się mogą osoby urodzone po 31.12.1974 roku. O stypendia nie mogą ubiegać się stypendystki i stypendyści programu Artist-in-Residence Urzędu Kanclerza lub KulturKontakt Austria z poprzednich lat. O stypendium można ubiegać się wyłącznie w jednej dziedzinie, nie w kilku na raz. Termin nadsyłania zgłoszeń bezpośrednio w Austrii dla dziedzin: sztuki piękne, fotografia artystyczna, sztuka wideo i mediów, design to 31 lipca 2014, dla pozostałych dziedzin: 15 lipca 2014. W obu przypadkach decyduje data stempla pocztowego. Kontakt: Natalia Wawrzewska österreichisches kulturforum Warschau austriackie forum kultury w Warszawie ul. Próżna 7/9 00-107 Warszawa Tel. 0048 22 526 88 00 / 21 Fax. 0048 22 620 10 51 www.austria.org.pl http://www.facebook.com/osterreichisches.warschau?ref=tn_tnmn