POLSKI

Informacja dla studentów studiów niestacjonarnych

19 .11 .2013
Dziekanat Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej dla studentów studiów niestacjonarnych jest otwarty:

Piątek 10.00 – 17.00
Sobota 10.00 – 15.00
Niedziela 10.00 – 13.00