POLSKI

Ubezpieczenie zdrowotne

19 .11 .2013
Studenci, którzy ukończyli 26 lat i nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego, mają obowiązek zgłoszenia się do Dziekanatu/Sekretariatu Katedry z dowodem osobistym, celem wypełnienia zgłoszenia ZUS-ZZA.