Retrieving memories.
All news
POLSKI
1
26. 10. 2015. Department
DOP

A sentimental come back years later to the city of Lodz, the same building and court-yard. How easy is it to retrieve memories? Let’s visit the film set of Agnieszka Podkówka’s, our PhD student.

Artistic supervision: prof. Elżbieta Protakiewicz
Script and direction: Agnieszka Podkówka
Photography: Yori Fabian, cinematography graduate
Cast : Jadwiga Jankowska – Cieślak, Ewa Szykulska, Mirosława Marcheluk, Monika Badowska, Marcin Łuczak, Marek Ślosarski, Magdalena Celmer, Ryszard Chlebuś
Production management: Jakub Gogolewski
Costumes: Barbara Dębska Make-up: Rafał Rodak
Assistant Director: Rodrigo Avila
Stills: Katarzyna Reszka
Sound: Agnieszka Szczepańczyk, Wiesław Nowak, Sławomir Walczyk Light: Wojciech Koniarski, Jerzy Grzywacz
Transport: Sławomir Gula